ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΛΙΚΑ

H επίπεδη εκτύπωση η οποία είναι ευρέως γνωστή και ως flat bed έχει αρχίσει να διαδίδεται τα τελευταία χρόνια πολλή γρήγορα. Η επίπεδη εκτύπωση μας δίνει την
δυνατότητα να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Είναι ένα μηχάνημα που μας δίνει την δυνατότητα να τυπώσουμε απευθείας σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό. Σε μερικές περιπτώσεις, με κάποιες παραμετροποιήσεις, μπορούμε να τυπώσουμε απευθείας και σε υλικά τα οποία δεν είναι επίπεδα. Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα επίπεδης εκτύπωσης σε διάφορα υλικά.

Kappa Mount

Plexi Glass

PVC (Forex)

Πλακάκι

Ξύλο

Πάρτε Προσφορά